سومین همایش ملی کامپیوتر

سومین همایش ملی کامپیوتر

محورهاي همايش:

- شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي

- داده كاوي و كاربردهاي آن

- معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال

- دولت الكترونيك و نرم افزارهاي سازماني

- تجارت الكترونيك

- آموزش مجازي

- فناوري اطلاعات و ارتباطات

- مهندسي نرم و متدولوژِي هاي توسعه

 

 

نظرات