اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر

محورهاي همايش:

-هوش مصنوعي

-معماري كامپيوتر

-سيستم هاي هوشمند

-مخابرات ميدان

-مهندسي پزشكي

-تجارت الكترونيك

-امنيت شبكه

-مهندسي نرم افزار

-امنيت اطلاعات

-الگوريتم ها و نظريه محاسبات

-سيستم هاي عامل و سيستم هاي توزيع شده

-فناوري اطلاعات، تجارت و بانكداري الكترونيكي

-هوش مصنوعي و پردازش هاي هوشمند

-معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال

-شبكه هاي كامپيوتري

نظرات