سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

 

 

سومين همايش ملي هيدرات گازي ايران با نگاه به هيدرات هاي گازي از ديد صنايع بالا دستي حوزه نفت وگاز ، به عنوان منبع عظيم انرژي در آب­هاي درياي خزر و درياي عمان به بررسي چالش­هاي مطالعه ، اكتشاف و حفاري  مخازن هيدرات گازي و نهايتا توليد گاز طبيعي مي­پردازد. همچنين معضلات صنايع ميان دستي مانند انتقال ، ذخيره سازي وتضمين جريان نيز بررسي خواهد شد. اين همايش چالش هاي صنايع پايين دستي ازجمله ممانعت كننده­ها و بهبود دهنده­ها و مدل­سازي هيدرات گازي را نيز بررسي مي­نمايد و علاوه به نگاه به هيدرات گازي به عنوان مشكل و معضل در صنايع، به كاربردهاي مختلف هيدرات گازي از طريق فناوري­هاي نوين نيز مي­پردازد. علاوه بر ارائه مقاله وكارگاه توسط اساتيد ودانشجويان و متخصصين در اين همايش، نمايشگاه جانبي نيز جهت ارائه آخرين دستاوردهاي شركت‌هاي فعال در حوزه صنعت نفت و گاز كشور در زمينه هيدرات­هاي گازي برنامه ريزي شده است.

اين همايش در روزهاي چهار شنبه و پنجشنبه 29 و 30 آبان ماه 1398 در محل دانشكده مهندسي شيمي ، دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر برگزار مي گردد .

 

محورهاي همايش

 

  • اكتشاف،حفاري، بهره برداري و مطالعه مخازن هيدرات گازي
  • توليد ، ذخيره سازي و انتقال گاز به صورت هيدرات گازي
  • تشكيل هيدارت هاي گازي در فرآيندهاي گازي
  • تضمين جريان در خطوط انتقال نفت و گاز
  • ممانعت كننده ها و بهبود دهنده ها در تشكيل هيدرات گازي
  • شبيه سازي و مدلسازي ترموديناميكي،سينتيكي و مولكولي هيدرات گازي
  • خواص فيزيكي و ساختار مولكولي هيدارت گازي
  • استفاده از هيدرات گازي در فرايندهاي جداسازي (شيرين سازي آب،جداسازي گازها و غيره)
  • فناوري هاي نوين و موارد ويژه در هيدارت گازي

نظرات