نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور

نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور

محورهاي همايش:

   -  اقتصاد و جايگاه اقتصاد مقاومتي در كشاورزي

  -   مديريت و برنامه­ ريزي توسعه روستايي

  -   كشاورزي دقيق و كاربرد GIS و IT در كشاورزي

  -   توسعه ابعاد به زراعي و به نژادي

  - علوم دامي (تغذيه و فيزيولوژي در دام، طيور و آبزيان، ژنتيك و اصلاح نژاد دام، طيور و آبزيان و بهداشت و مديريت دامپروري)

  - باغباني و توسعه محصولات گلخانه­ اي

  - مهندسي آب و خاك

  - بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي در كشاورزي

  - مدل ­سازي در كشاورزي

  - مكانيزاسيون كشاورزي

  - گياه ­پزشكي

  - ترويج و توسعه آموزش كشاورزي

  - صنايع غذايي (كاربرد بيوتكنولوژي در توليد محصولات خوراكي، تأمين سلامت و امنيت غذايي با استفاده از تكنولوژي ­هاي جديد و تركيبات جديد، فناوري­ هاي نوين در صنعت غذا و توليد و فرآوري غذاهاي حلال)

نظرات