نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

اهداف همايش:

- ايجاد فضاي مناسب علمي براي اساتيد و متخصصين بين رشته اي (روان­شناسي، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، علوم توان­بخشي، علوم فني – مهندسي و...) به منظور تبادل يافته هاي جديد بنيادي و كاربردي در ارتباط با توان افزايي و توانمندسازي افراد با نيازهاي ويژه و خانواده هاي آنان

- ايجاد فضاي مناسب علمي و كاربردي به منظور حضور وگزارش مسئولين سازمان­هاي دولتي و غير دولتي جمهوري اسلامي ايران اعم از مراكز آموزشي و پرورشي (وزارت آموزش و پرورش، و هم­چنين وزارت ورزش و جوانان)، سازمان بهزيستي، شهرداري ها، سازمان نظام روان­شناسي و سمن­ها (سازمان هاي مردم نهاد علمي و حمايتي از قبيل انجمن حمايت از معلولين )از برنامه ها و فعاليت هاي مرتبط با توان افزايي و توانمند سازي افراد با نيازهاي ويژه و خانواده هاي آنان.

- تعيين جايگاه كنوني افراد با نياز هاي ويژه در عرصه هاي فردي –­ خانوادگي– اجتماعي– فرهنگي– شغلي و...

- تعيين نقش فعاليت هاي علمي – پژوهشي و هم­چنين نقش حمايتي سازمان ها و ارگان هاي بند" ب"در توان افزايي وتوانمند سازي افراد با نياز هاي ويژه، از طريق انجام فعاليت هاي پژوهشي( بررسي و آزمون و به كار گيري شيوه هاي موثر پزشكي، روان­پزشكي و روان­شناختي، توان­بخشي، فني و مهندسي و ...،) جهت پيشگيري هاي سطح اول و دوم و سوم و هم­چنين كاهش محدوديت و يا ناتوانايي هاي اين افراد

- ايجاد فضاي مناسب جهت انتقال تجربيات متخصصان و پژ‍وهشگران مرتبط با مسائل افراد با نيازهاي ويژه به مشاوران، روان شناسان، مربيان و كارشناسان سازمان­ها از طريق برگزاري كارگاه­هاي تخصصي

 

محورهاي همايش:

 1. انواع اختلالات

  ميزان شيوع و شيوه هاي نوين در پيش­گيري يا سنجش و شناسايي انواع اختلالات شامل: 
  اختلالات يادگيري (تحولي و تحصيلي) 
  اختلالات فراگير تحولي(اوتيسم، آسپرگر، رت، از هم پاشيدگي دوران كودكي) 
  اختلالات رفتاري(نافرماني مقابله ايريا، اختلال سلوك، ADHD ) 
  نقايص حسي( نابينايي، ناشنوايي، چند معلوليتي، نقائص جسمي- حركتي) 
  كودكان و نوجوانان آسيب ديده اجتماعي(بي سرپرست، بدسرپرست، مهاجرين و كودكان كار)
 2. آسيب شناسي

  آسيب شناسي رواني– اجتماعي، بهداشت رواني و بهزيستي روان شناختي افراد با نيازهاي ويژه.
 3. حقوق

  حقوق فردي و اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه.
 4. توانمندسازي

  توانمندسازي جسمي، رواني، اجتماعي، معنوي،محيطي، آموزشي و شغلي افراد با نيازهاي ويژه. 
  آموزش مهارت­هاي زندگي، ارتباطي و سازگاري افراد با نيازهاي ويژه. 
  جهت گيري­ها، برنامه­ها و فن آوري­هاي نوين آموزشي و پرورشي افراد با نيازهاي ويژه.
 5. خانواده

  توانمندسازي خانواده هاي داراي افراد با نيازهاي ويژه. 
  نقش و عملكرد خانواده در توانمندسازي افراد با نيازهاي ويژه. 
  چارچوب­هاي مبتني بر مداخلات خانواده.
 6. مراكز علمي-آموزشي

  نقش و عملكرد سازمان ها و ارگان هاي وابسته به آموزش و پرورش استثنايي در توانمند سازي آموزشي افراد با نياز هاي ويژه . 
  مشكلات، موانع و شيوه هاي تسريع برنامه هاي عادي سازي در ايران. 
  نقش سازمان نظام روان شناسي در توانمند سازي رواني – اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه و افزايش قابليت­هاي شخصيتي و عملكردي آنان و خانواده هاي آنان، از طريق ارائه خدمات روان­شناختي و آموزشي مستقيم و هم­چنين گسترش مراكز تخصصي. 
  نقش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در توانمندسازي رواني- اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه.
 7. نهادهاي اجتماعي

  نقش جامعه و ساير نهادهاي اجتماعي در توانمندسازي افراد با نيازهاي ويژه شامل: 
  نقش و عملكرد سازمان بهزيستي و ساير ارگان هاي مسئول و وابسته در توانمند سازي رفاهي، جسماني، روان­شناختي، اجتماعي و شغلي، از طريق آموزش و ارائه خدمات توان­بخشي و امكانات به افراد با نيازهاي ويژه و خانواده هاي آنان. 
  نقش و عملكرد شهرداري ها در توانمندسازي محيطي افراد ....از طريق مناسب سازي شهري. 
  نقش و عملكرد رسانه­( تصويري و نوشتاري) و هنر در توانمند سازي فردي و اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه. 
  نقش و عملكرد هلال احمر و سمن ها در توانمندسازي افراد با نيازهاي ويژه از طريق ايجاد امكانات پژوهشي –آموزشي– رفاهي و ...

نظرات