دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومين كنفرانس دانش پژوهان كامپيوتر و فناوري اطلاعات (CSCCIT) در روزهاي 28 و 29 آبان 1393  به ميزباني دانشكده علوم رياضي - گروه علوم كامپيوتر دانشگاه تبريز با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري كامپيوتر در دو بخش مقالات عادي و پوستري برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي كنفرانس:

مهندسي نرم‌افزار و علوم كامپيوتر

نظريه محاسبات

امنيت اطلاعات و امنيت سيستم‌هاي نرم‌افزاري

تست و ارزيابي سيستم‌هاي نرم‌افزاري

فناوري اطلاعات و معماري سازماني

مهندسي وب

پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي

داده‌كاوي

سيستم‌هاي نرم‌افزاري

مهندسي نرم‌افزار و روش‌هاي صوري

مباحث ويژه در مهندسي نرم‌افزار

ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار

سيستم‌هاي هوشمند و محاسبات نرم

هوش مصنوعي و يادگيري

بينايي ماشين و پردازش تصوير

محاسبات نرم

پردازش صوت و سيگنال

شناسايي الگو

پردازش زبان طبيعي

سيستم‌هاي چند عامله

مباحث ويژه در سيستم‌هاي هوشمند و محاسبات نرم

ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند

شبكه‌هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي توزيعي

شبكه‌هاي كامپيوتري

انتقال داده

امنيت شبكه‌هاي كامپيوتري

محاسبات اينترنتي، مشبك، و خوشه‌اي

پردازش موازي و سيستم‌هاي توزيعي

مدلسازي و ارزيابي كارآيي شبكه‌هاي كامپيوتري

مباحث ويژه در شبكه‌هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي توزيعي

ساير مباحث مرتبط با شبكه هاي كامپيوتري و

سيستم هاي توزيعي

سيستم‌هاي ديجيتال

معماري كامپيوتر

سيستم‌هاي حسابي

قابليت اطمينان، تحمل‌پذيري اشكال، و آزمون‌پذيري

معماري سيستم‌هاي موازي

مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم‌هاي كامپيوتري

مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ

سيستم‌هاي نهفته و بي درنگ

سيستم‌هاي قابل پيكربندي

فناوري‌هاي نوظهور

مباحث ويژه در سيستم‌هاي ديجيتال

ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتال

فناوري اطلاعات

ياد گيري الكترونيكي

سيستم هاي محاسباتي انسان محور

مديريت فناوري اطلاعات

تجارت الكترونيكي

سيستم هاي حمل و نقل و ارتباطات هوشمند

معماري اطلاعات و مديريت دانش

شبكه كاي ارتباطي موبايل و بي سيم

ساير مباحث مرتبط با فناوري اطلاعات


كاربردهاي رياضيات در كامپيوتر

هندسه محاسباتي

 نظريه بازيها

منطق فازي

بهينه سازي

نظريه گراف

نظريه موجك­ها

جبر خطي

محاسبات عددي

شبيه سازي و نظريه صف

فرآيندهاي ماركوفي

كاربرد معادلات ديفرانسيل در كامپيوتر

روش­هاي آماري و داده كاوي

نظرات