دومین همایش ملی سرامیک ایران

دومین همایش ملی سرامیک ایران

امروز نقش رشته سراميك در ايران در توسعه روزافزون صنايع ملي آشكار گرديده است. راه اندازي كارخانه هاي متعدد كاشي ديوار و كف و ديگر صنايع سراميك در كشور بويژه در استان يزد حكايت از موفقيت در برنام ه ريزي آموزش و پرورش كارشناسان و متخصصان سراميك دارد. رقابت تنگاتنگي كه بين توليدكنندگان كاشي در تنوع توليد، نقش، رنگ و ابعاد در جريان است، به نوعي مسابقه توانمندي در توليد و دانش فني است كه اميد آن مي رود تا نام ايران را در اين رشته به جايگاه ارزشمند خود برساند.

 

 

محورهاي همايش:

نانو سراميكها و نانو تكنولوژي: 

- نانو ساختارها

- نانو لوله هاي كربني

- نانو زيست فناوري

- نانو كاتاليست ها

- نانو كامپوزيت

- كاربرد فناوري نانو در صنايع مختلف

- كاربرد فناوري نانو در پزشكي و دارو رساني

- كاربرد فناوري نانو در مواد غذايي

- فناوري نانو و علوم مختلف از جمله شيمي ، مكانيك وپليمر

- نانوحسگرها در سرطان

-نانو ابزارها در جراحي

-نانو محافظ ها در علوم آزمايشگاهي

-نانوبيو در بيوتكنولوژي

- نانو تكنولوژي و دارو سازي
 

سراميكهاي مهندسي پيشرفته:

فرآيند ساخت

- صادرات و واردات

- كاربردها
 

ديرگدازها و مونولتيك هاي پيشرفته :

- اقتصاد و بازار ديرگدازها

- الگوهاي مصرف در ايران و جهان

- صادرات و واردات

- تامين راهبردي مواد اوليه

- فن آوري ديرگدازها

- جايگزيني مواد اوليه

- استانداردها و كنترل فرآيند ديرگدازها

- ديرگداز و محيط زيست

- كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن در توليد

- بازيافت ضايعات
 

شيشه و شيشه سراميك:

- دانش پايه

- تكنولوژي توليد و توسعه

- خوردگي و فرسايش

- انرژي و محيط زيست
 

كاشي، لعاب، چيني:

- فرآوري مواد اوليه معدني و بالا بردن خلوص مواد اوليه

- تكنولوژي توليد و توسعه  

 فرآيند ساخت سراميك

- انرژي، محيط زيست و استانداردها

- فرآيندها، تكنولوژي‌هاي نوين و بومي­ سازي قطعات و ماشين­ آلات

- بازاريابي و فروش

-جايگاه هنر در طراحي و لعاب كاشي و سراميك
 

پوشش ها و فيلم هاي سراميكي و كامپوزيت: 

- استراتژي و نقشه راه سراميك

 

نظرات