دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

محورهاي همايش:

- فناوري هاي نوين ساخت

- توليد صنعتي ساختمان

- ساختمانهاي هوشمند و تجهيزات مرتبط

- مصالح نوين ساختماني

- پيش ساخته سازي

- بهينه سازي مصرف انرژي درصنعتي سازي ساختمان

- راههاي بكارگيري از فن آوري هاي نوين در بافت فرسوده

- سيستم هاي سازه اي با رويكرد صنعتي

- مصالح جديد در سبك سازي ساختمان

- آسيب شناسي موانع اجرايي استفاده از فن آوري هاي نوين

- كاربرد فن آوري هاي نوين ساختماني در مسكن روستايي

- كامپيوتر و رباتيك در صنعت ساخت و ساز

- صنعتي سازي و مسائل اجتماعي فناوري هاي نوين

- الگوهاي بومي و محلي در فن آوري هاي نوين ساخت

- راهكارهاي فرهنگ سازي و گسترش فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان

- مديريت ساخت و ساز نوين در كشورهاي در حال توسعه

- صنعتي سازي و موفقيت پروژه هاي عمراني(كيفيت، زمان، هزينه)

- مديريت ماشين آلات، مصالح، طراحي و زيرساخت ها در استفاده از فن آوري هاي نوين

- بهداشت، ايمني و محيط زيست در فن آوري هاي نوين ساخت وساز

- استفاده از مصالح و فن آوري هاي نوين جهت باز سازي پس از حادثه(زلزله، سيل و غيره)

نظرات