اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق

اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق

محورهاي كنفرانس:

- وكالت در فقه ، حقوق و آثار آن 

- وكالت دادگستري ، آسيب ها مشكلات و چالشها 

- اخلاق حرفه اي وكالت و حقوق شهر وندان 

- حاكميت قانون و وكالت دادگستري

- استقلال وكلا از منظر استانداردهاي حقوق بشر و قوانين داخلي ايران 

- جايگاه نهاد وكالت در جامعه مدني 

- حق داشتن وكيل در تظام حقوقي ايران 

- تحليل نقاط ضعف و قوت لايحه جامع وكالت

نظرات