شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

محورهاي همايش:

مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلي
- ارزيابي اقتصادي طرحهاي شبكه ريلي، موقعيت سرزمين
- حمل و نقل ريلي، توسعه اقتصادي ، سند چشم انداز و اصل 44
- جهاني سازي، اصلاح نظامهاي حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و مالي
- مديريت و مهندسي منابع انساني، بهره‌ءوري و انرژي در صنعت ريلي
- حمل و نقل ريلي، بخش خصوصي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي
- مديريت زنجيره عرضه و تقاضا، بيمه و گمرك
- بازاريابي صنعت ريلي با آينده پژوهي در عرضه و تقاضا و سهم حمل و نقل

ناوگان
- فناوري هاي نوين در ناوگان باري و مسافري (شهري و بين شهري)
- اثرات متقابل ناوگان و زيربنا
- سيستم هاي نگهداري و تعمير ناوگان
- حمل و نقل سريع با رويكرد ناوگان برقي
- طراحي عمومي ناوگان ريلي مسافر و بار
- رضايتمندي و راحتي مسافر در ناوگان مسافري
- سيستم هاي نوين حمل و نقل ريلي شهري ، برون شهري و حومه اي

زيربنا و تاسيسات
- تحليل استاتيكي و ديناميكي خط و سازه هاي ريلي (درون و برون شهري)
- طراحي زيرساخت هاي ريلي (روسازي خط آهن، علائم الكتريكي، ارتباطات)
- روشهاي ساخت و نگهداري در راه آهن شهري و بين شهري
- ايستگاهها و خطوط فرعي
- خطوط سريع السير
- روسازي خطوط باري سنگين

مديريت ترافيك و بهره برداري
- مهندسي و مديريت ايمني در حمل و نقل ريلي
- مديريت ترافيك و ارتقاء بهره وري
- حمل و نقل چند وجهي
- فناوري اطلاعات (IT) و سيستم هاي هوشمند حمل و نقل (ITS)
- ترانزيت ، تعاملات منطقه اي ، بين المللي و اقتصاد
- شاخص ها و استانداردها
- مدلهاي توسعه و افزايش سهم بازار حمل و نقل ريلي ( شهري ، برون شهري و حومه اي )
- مدل يكپارچه حمل و نقل ريلي

نظرات