همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران

همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران

محورهاي همايش:

-آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه ها

-آموزش مهندسي عمران

-روش هاي عددي در مهندسي عمران

-سازه هاي بتني و فلزي

-فن آوري هاي نوين در مهندسي عمران

-مديريت بحران و پدافند غير عامل

-مهندسي ارزش و اخلاق در مهندسي عمران

-مهندسي ژئوتكنيك

-مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك

-مهندسي زلزله و مكانيك جامدات

-مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي

-مهندسي محيط زيست

-مهندسي و مديريت آب

-مواد و مصالح و تكنولوژي بتن

-كاربردهاي سنجش ازدور

-كاربردهاي GIS

-مهندسي نقشه برداري

نظرات