اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

محورهاي همايش:

 مهندسي نرم افزار

-معماري نرم افزار

- پايگاه داده

-مديريت دانش

- امنيت اطلاعات

- سيستم هاي اطلاعاتي

-ساير موارد مرتبط

 

 مهندسي سخت افزار

-قابليت اطمينان و آزمون‌پذيري

-معماري كامپيوتر

-معماريهاي موازي و چند هسته اي

-مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستمهاي ديجيتال

-مدارهاي مجتمع ديجيتال در مقياس بسيار بزرگ

-ساير موارد مرتبط

 

 شبكه هاي كامپيوتري

-رمزنگاري و امنيت شبكه هاي كامپيوتري

-شبكه هاي بي سيم و موبايل

-رايانش ابري

-پردازش موازي و سيستمهاي توزيع شده

-ساير موارد مرتبط

 

 هوش مصنوعي

  -عصبي و  الگوريتم هاي فرا ابتكاري

  - منطق فازي و كاربردها

  - شناسايي الگو

  - بينايي ماشين

  - پردازش تصوير، زبان طبيعي، صوت و سيگنال

  - ساير موارد مرتبط

 

 علوم كامپيوتر و الگوريتم ها

-الگوريتم ها

-نظريه محاسبات

-ساير موارد مرتبط

 

نظرات