هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پيام نور با هدف معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه زمين شناسي و علوم وابسته در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال هشتمين همايش ملي -تخصصي زمين شناسي را در تاريخ اول و دوم آبان ، 1393 در محل دانشگاه پيام نور اراك برگزار نمايد.

 

 

محورهاي همايش:

- آب شناسي

- چينه شناسي و ديرينه شناسي

- سنگ شناسي و كاني شناسي

- رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

- زمين شناسي اقتصادي

- زمين شيمي

- زمين شناسي مهندسي

- زمين شناسي ساختماني و تكتونيك

- زمين شناسي نفت و منابع انرژي

- زمين فيزيك و زمين ساخت

- زمين شناسي زيست محيطي و زمين شناسي پزشكي

- زمين ريخت شناسي و زمين شناسي كواترنر

- سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

- افق هاي نو در زمين شناسي

- زمين گردشگري  

نظرات