سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

دانشگاه تربت حيدريه در نظر دارد سومين همايش ملي آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي زعفران را در آبان ماه 1393 در محل اين دانشگاه با همكاري ساير ادارات دولتي و نهادهاي خصوصي برگزار نمايد. 

 

محورهاي همايش:

- كاشت، داشت و برداشت 

-اقتصاد و بازاريابي

- فرآوري، بسته بندي و صنايع وابسته

- صادرات

- پزشكي و داروسازي

- و ساير موضوعات وابسته

نظرات