اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده

اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده

محورهاي كنگره:

- عوامل روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي بالا رفتن سن ازدواج 

- تقويت ازدواج و انديشه فرزندآوري

- معيارهاي مناسب همسرگزيني، انتخاب دقيق، عروسي آسان

- مولفه هاي خانواده اسلامي- ايراني / شاخص هاي خانواده سالم

- خانواده و سلامت جنسي

- تبيين جاذبه ها و دافعه هاي رواني - نفساني در بين زوج هاي جوان

- شيوه هاي فرزند پروري

- اخلاق محوري (انصاف، فداكاري، گذشت) در خانواده

- فضاي مجازي و خانواده

- مدل هاي پيشگيري از طلاق و افزايش رضامندي زناشويي

- پيش بين هاي موفقيت و شكست در ازدواج 

- خشونت خانگي

- چرايي تغييرات ساختاري خانواده در ايران و جهان

- ارتباط كار - خانواده

- شيوه هاي تحقق اصل دهم قانون اساسي در تحكيم خانواده

- نقش نظام آموزشي كشور در ارتقاء مهارتهاي زندگي و قابليت هاي همسرگزيني 

- طراحي برنامه هاي خانواده محور در نهادهاي اجرايي كشور

- نقش برنامه هاي آموزشي قبل از ازدواج در پيشگيري از ازدواج هاي هيجاني و غيراخلاقي 

- رسانه ملي و توليد برنامه هاي مرتبط با خانواده مطلوب

- مباني روانشناختي و تربيتي حقوق خانواده از منظر آموزه هاي ديني

- حقوق خانواده در كتاب و سنت

- اهميت توجه به سن زيستي و رواني در ازدواج

- بارداري و تولد فرزندان هوشمند بعد از 40 سالگي

- نظريه پردازي در حوزه خانواده و ازدواج

- جايگاه تحقيقات كيفي در خانواده و ازدواج

- و ساير زمينه هاي مرتبط

نظرات