نخستین کنفرانس ملی ناوبری

نخستین کنفرانس ملی ناوبری

اهداف كنفرانس:

- معرفي و بررسي آخرين دستاوردهاي ملي در حوزه ناوبري

- معرفي و بررسي آخرين دستاوردهاي ملي در حوزه سنسورها و سخت‌افزارهاي ناوبري

- معرفي و بررسي آخرين دستاوردهاي ملي در حوزه اصلاح ناوبري اينرسي به كمك تلفيق داده و ساير روشهاي نوين

- بررسي چالش‌هاي پيش رو در دانش ناوبري با ديدگاه و رويكرد دانشگاه – صنعت

- برقراري ارتباط علمي ميان كارشناسان صنعت و متخصصان دانشگاهي

 

 

محورهاي كنفرانس:

- سنسورها و سخت‌افزار

- الگوريتم‌ها و روش‌ها

- كاربردها (هوافضا – دريا – خودرو – نقشه برداري)

- جهت‌يابي

نظرات