نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق

نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق

زمينه هاي موضوعي:

- الكترونيك

- قدرت

- كنترل

- مخابرات

- مهندسي پزشكي

 

محورهاي همايش:

- انرژي هاي نو

- بازار برق

- پردازش سيگنال و تصوير 

- ادوات نيمه هادي

 

نظرات