همایش ملی فناوری های نوین در فرآوری ، بسته بندی، نگهداری مواد غذایی

همایش ملی فناوری های نوین در فرآوری ، بسته بندی، نگهداری مواد غذایی

محورهاي همايش:

- روش هاي نوين در توليد فرآوري و بسته بندي مواد غذايي

- نانو تكنولوژي

- زيست فراوري

- كاهش ضايعات و بهينه سازي

- قوانين و استانداردها

- غذاهاي فراسودمند

- شبكه هاي عصبي و پردازش تصوير

 

نظرات