همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار

- مهندسي نرم‌افزار

- مهندسي نيازمندي‌ها

- بازمهندسي نرم‌افزار

- علوم كامپيوتر

- الگوريتم و محاسبات

- سيستم‌هاي توزيع شده

- مهندسي وب

-مهندسي نرم‌افزارهاي موبايل

- روش‌هاي صوري، متدولوژي‌هاي چابك

شبكه هاي كامپيوتري

- ارتباطات رايانه‌اي و فناوري شبكه

- شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم

- شبكه‌هاي IP/MPLS،

- Ad-Hoc

- شبكه‌هاي چنرسانه‌اي

- محاسبات سرويس‌گرا

- شبكه‌هاي هوشمند رباتيك

- محاسبات شبكه‌اي

- محاسبات ابري

- شبكه‌هاي نوري

- شبكه‌هاي هوشمند برق

هوش مصنوعي

-محاسبات نرم

- محاسبات تكاملي

- محاسبات كوانتومي

- محاسبات فراگير

- سيستم‌هاي خبره

- بينايي ماشين

- بازشناسي الگو

- يادگيري ماشين

- سيستم‌هاي فازي

- سيستم‌هاي هوشمند

- سيستم‌هاي تطبيق‌پذير

- پردازش تصوير

- فناوري نانو

- داده‌كاوي

- پردازش متن

- ترجمه ماشيني

- تحليل و استنتاج محتوايي

- تئوري بازي‌ها

معماري كامپيوتر

- مدارهاي ديجيتال

- مدارهاي واسط

- VLSI

- معماري كامپيوتر

- معماري سيستم‌هاي هوشمند

- معماري سيستم‌هاي توزيع شده

- سيستم‌هاي بلادرنگ

- ميكروكنترلر و سيستم‌هاي تعبيه شده

- انتقال داده‌ها

- سيستم‌هاي بازپيكربند

مدلسازي

مدلسازي و شناسايي سيستم

- معماري و طراحي

- مدلسازي چابك

- مدلسازي داده

امنيت سيستم

- كدگذاري و امنيت شبكه

- سيستمهاي كنترل هوشمند

- كنترل بهينه و بهينه‌سازي

- اتوماسيون اداري و كنترل صنعتي

- تشخيص خطا و نظارت بر عملكرد سيستم

- پايگاه داده‌هاي موبايل و امنيت

- تضمين اطلاعات

فناوري اطلاعات وسيستمهاي هوشمند سازي برق

- توليد

- انتقال و توزيع شبكه؛ ماشين الكتريكي و الكترونيك قدرت

- شبكه‌هاي زميني در شبكه‌ هوشمند

- ارتباطات تلفن همراه

- سنجش از راه دور

- رايانش مجازي

- مهندسي فناوري اطلاعات

- مديريت فناوري اطلاعات

- مهندسي دانش

- سيستم‌هاي تصميم‌يار

- مديريت و مهندسي خدمات

نظرات