اولین همایش ملی عمران، محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش ملی عمران، محیط زیست و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

عمران - آب

- اندركنش آب و سازه 

- سازه هاي هيدروليكي و انتقال آب 

- آبهاي زير زميني و محيط زيست 

- هيدروليك محيطهاي متخلخل 

- انتقال آلودگي در آبهاي زير زميني 

- هيدروليك زيست محيطي، ضوابط و استانداردهاي ملي صنعت آب  

- تجهيزات اندازه گيري در هيدروليك 

 - مهندسي رودخانه 

 - هيدروليك دريا و سواحل 

 - هيدروليك محاسباتي و هيدروانفورماتيك 

- فناوري هاي نوين و جداسازي 

 عمران- محيط زيست 

- كاربرد نانوتكنولوژي در مهندسي عمران و محيط زيست

- آلودگي هاي محيط زيست 

- روشهاي نوين تصفيه آب 

- فاضلاب 

- هوا و خاك   

- مديريت مواد زائد جامد 

- شيمي محيط زيست و بيوتكنولوژي محيط زيست 

 عمران- عمران

-  آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه ها

- آموزش مهندسي عمران 

- روش هاي عددي در مهندسي عمران

- سازه هاي بتني و فولادي 

- فن آوري هاي نوين در مهندسي عمران 

- مديريت بحران و پدافند غيرعامل 

- مديريت ساخت   

- مهندسي ارزش و اخلاق در مهندسي عمران 

- مهندسي ژئوتكنيك 

- مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك   

- مهندسي زلزله و ديناميك سازه ها 

- مهندسي سازه و مكانيك جامدات 

- مواد 

- مصالح و تكنولوژي بتن 

- نقشه برداري 

-‌ ژئودزي و ژئوماتيك 

- سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و طراحي شهري 

   

نظرات