همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی

همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی

محورهاي همايش:

- فرهنگ و هويت

- نقش و جايگاه هويت در شكل دهي به كالبد معماري و شهرسازي

- هويت و پايداري

- نمادها، نشانه‌ها و هويت اسلامي در معماري و شهرسازي ايران

- هويت و نظام مديريتي شهري

- هويت و منظر شهري

- جايگاه هويت در آموزش طراحي معماري و شهر سازي

- هويت و توريسم

نظرات