اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار

-ايگاه داده

-داده كاوي

- رايانش شبكه

-رايانش ابري

-پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده

-بصري سازي اطلاعات

رايانش معنايي

-وب كاوي

-بازيابي محتوا محور

-پردازش تصوير زبان و گفتار

-يادگيري ماشين

- آنتولوژي كاوي

-سرويس هاي وب معنايي

- سيستم هاي خبره

-الگوريتم ژنتيك

امنيت سيستم

- كدگذاري و رمزنگاري

-سيستم هاي كنترل

- كنترل بهينه و بهينه سازي

فناوري اطلاعات

- دولت الكترونيك

- آموزش الكترونيك

- تجارت الكترونيك

- راي گيري الكترونيك

-  گردشگري الكترونيك

-مديريت الكترونيك

-  بانكداري الكترونيك

-  شهر الكترونيك

بستر هاي فيزيكي و مخابراتي

- ارتباطات و شبكه ها

- شبكه هاي حسگر بي سيم

- شبكه هاي فيبر نوري

- شبكه هاي بي سيم موردي

-   ارتباطات موبايل

فناوري اطلاعات  اقتصاد

- اقتصاد ديجيتالي

-  اقتصاد در وب

-  كسب و كار اينترنتي

-فناوري اطلاعات و چالش هاي اقتصادي

مديريت دانش سيستم هاي جغرافيايي

- ابزار سنجش از دور، راداري و فراطيفي

- پردازش تصاوير جغرافيايي

web GIS

- GIS و برنامه هاي الحاقي

 

فناوري اطلاعات سلامت

-سلامت الكترونيك

-  پردازش تصاوير پزشكي

-  پزشكي از راه دور

- سيستم اطلاعات بيمارستاني

نظرات