همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404

همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404

همايش ملي توسعه پايدار روستايي در افق 1404 توسط شركت توسعه سازان گردشگري اصفهان و دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر با همكاري نهادها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي مرتبط و با حضور اساتيد برجسته كشور همايشي، را با موضوعيت توسعه پايدار روستايي در افق 1404 در تاريخ پنج شنبه 20 شهريور ماه 1393 در سطح ملي در اصفهان برگزار مي گردد.

 

 

محورهاي همايش:

-  اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار روستايي
-  مديريت و توسعه پايدار روستايي
-  گردشگري و توسعه پايدار روستايي
-  برنامه­ريزي مكاني _ فضايي و توسعه پايدار روستايي
-  جايگاه روستا در توسعه پايدار و نظام برنامه­ريزي ملي
-  نقش روستاهاي مرزي در توسعه پايدار و امنيت ملي
-  ضرورت رويكرد منطقه­اي در توسعه پايدار روستايي
-  جهاني سازي و توسعه پايدار روستايي
-  فناوري هاي نوين و و توسعه پايدار روستايي
-  اشتغا ل - كارآفريني و توسعه پايدار روستايي
-  آسيب شناسي توسعه پايدار روستايي  

نظرات