اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

اهداف كنفرانس:

- تبيين مواضع مقام معظم رهبري وعمل به فرامين و منويات ايشان در راستاي تحقق اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و فراهم نمودن بستري مناسب براي نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان فرهنگ و اقتصاد و مديريت

- فرصت آفريني براي ارائه آخرين يافته ها و دستاوردهاي محققان و انديشمندان كشور در زمينه هاي مرتبط با محورهاي كنفرانس

-  بهره­ مندي از نظرات و ديدگاه­هاي علمي نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان كشور در تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در حوزه هاي اقصاد، فرهنگ و مديريت

- ايجاد محيط تبادل نظر و تضارب آراي تخصصي صاحب نظران و تعميق گفتمان علمي در زمينه هاي مرتبط با محورهاي كنفرانس

 

محورهاي كنفرانس:

- مديريت صنعتي

مديريت دانش و فناوري اطلاعات

- بهره وري و اثر بخشي سازمان

- مديريت استراتژيك و كارآفريني

- مديريت بازرگاني

- مديريت مالي

- مديريت آموزشي

- سازمان و مديريت

- مديريت منابع انساني

- مديريت عمومي و دولتي

- مباحث نوين در حسابداري

- اخلاق در حسابداري و حسابرسي

- حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام شده

- شناسايي، ارزش گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري

- بازار سرمايه،شفافيت و حسابداري

- حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

- ارتباط حسابداري با صنعت و جامعه

- علوم سياسي از ديدگاه اسلام

- روابط بين الملل از ديدگاه اسلام

- تحولات ايران و جهان

- علوم سياسي و روابط بين الملل

- اسلام و روابط بين الملل

- مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

- اقتصاد و فرهنگ ايراني اسلامي

- مديريت اسلامي و ارتقاي اقتصادي

- و....

 

 

 

نظرات