اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات

اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات

محورهاي كنفرانس:

- مهندسي نرم افزار

- امنيت اطلاعات

- الگوريتم ها و نظريه محاسبات

- سيستم هاي عامل و سيستم هاي توزيع شده

- فناوري اطلاعات، تجارت و بانكداري الكترونيكي

- هوش مصنوعي و پردازش هاي هوشمند

- معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال

- شبكه هاي كامپيوتري

 

نظرات