اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي در تاريخ‌هاي 12 و 13 آذر ماه 1393 در دانشكده عمران دانشگاه شهيد رجايي در شهر تهران برگزار مي‌شود.

 

 

محورهاي كنفرانس:

- بهسازي خاك

-  ديناميك خاك و ژئوتكنيك لرزه‌اي

 - سدهاي خاكي

-  آزمايش‌هاي آزمايشگاهي و تحقيقات صحرايي

-  كاربرد روش‌هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك

-  مكانيك سنگ و تونل‌سازي

-  كاربرد ژئوتكنيك در راه و فرودگاه

-  ژئوتكنيك زيست محيطي

-  فناوري و مصالح نوين در مهندسي ژئوتكنيك­

-  ژئوتكنيك دريايي

-  گودبرداري و روش‌هاي پايدارسازي

 

ساير محورهاي مرتبط با مهندسي ژئوتكنيك شامل :

- مديريت بحران و پدافند غيرعامل

- مهندسي ارزش و ارزيابي ريسك در ژئوتكنيك

- زمين شناسي مهندسي و زمين گرمايي (ژئوترمال)

- كاربرد مهندسي ژئوتكنيك در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

- آموزش در مهندسي ژئوتكنيك

- اخلاق مهندسي در ژئوتكنيك

- كاربرد ژئوماتيك و ؤئوفيزيك در پايش سازه‌هاي خاكي

نظرات