اولین همایش ملی پزشکی و پیراپزشکی طب اورژانس

اولین همایش ملی پزشکی و پیراپزشکی طب اورژانس

محورهاي همايش:

اورژانس هاي :

- داخلي

- جراحي

- ENT

- ارتوپدي

- زنان

- اطفال

- چشم

- تروما

- روانپزشكي

- طب سنتي

- اورولوژي

- نورولوژي

مقادير بحراني و زمان انجام آزمايشات در اورژانس

مراقبت هاي پرستاري و مامايي در اورژانس ها

نظرات