دومین همایش  سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

اهداف همايش:

- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي،صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته و فن آوريهاي نوين.

- بستر سازي و ايجاد فرهنگ مديريت ضايعات روغن پسماند خوراكي بمنظور توليد سوخت زيستي بيوديزل در كشور

- توجه و دقت نظر دستانداركاران به ضرورت حفاظت از محيط زيست و انرژي.

- راه اندازي دبيرخانه دائمي همايش محيط زيست، انرژي وپدافند زيستي و دسترسي آسان علاقمندان و صرفه جويي در هزينه و وقت پژوهشگران

- فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهاي مختلف.

- جلب توجه صاحبنظران و سياستگزاران بخشهاي محيط زيست و انرژي به اهميت استفاده ازعلوم وفناوريهاي نوين در بهينه سازي فعاليتها و توجه به مقوله پدافند زيستي

- ترويج تحقيقات بنيادي وكاربردي در كليه بخشهاي محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي و شناسايي ايده هاي برتروتبديل آنها به طرحهاي سازنده.

- آشنايي با تهديدات زيستي در كشور و راهكارهاي مقابله با آن

 

 

محورهاي همايش:

 محيط زيست
محيط زيست انساني:

- مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست
- گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين
- آلودگي ها(آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي
- استاندارسازي،سيستم هاي مديريتي،ايمني،بهداشت و محيط زيست
- مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري
- مديريت پسماند و بازيافت
- مهندسي آب و فاضلاب
- سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني

محيط زيست طبيعي:

- تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده  
- زمين شناسي زيست محيطي
- جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
- مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي
- مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
- مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار
- مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي

 مديريت انرژي

انرژي هاي تجديد ناپذير:  (نفت، گاز، زغال سنگ و ...
انرژي هاي تجديد پذير:  (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و...

مديريت بهينه انرژي:
- مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف
- آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي
- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايدار انرژي
- سيستم هاي انرژي، روشها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي

پدافند غيرعامل و دفاع زيستي

- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي  و محيط زيست
- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند زيستي بمنظور توانمندي‌ بخش هاي مختلف صنعت
- آينده‌پژوهي و استفاده از روشهاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
- نقش پدافند زيستي در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در كشور
- روشها و رويكردهاي نوين و پايداردر بخش پدافند غيرعامل و دفاع زيستي

ساير ( مباحث مرتبط با محيط زيست،انرژي و پدافند زيستي)

 

نظرات