همایش سازان نوین

اين مجموعه تلاش دارد تا با تحت پوشش قرار دادن کليه خدمات مرتبط به شکل تخصصي و با کيفيت بالا و با بهره گيري از جديدترين تکنولوژي هاي روز دنيا؛سطح مطلوبي از رضايت خاطر و

گروه تخصصي همايش سازان نوين، با هدف ارائه خدمات تخصصي در زمينه برگزاري همايش ها و کنگره هاي علمي و تخصصي فعاليت خود را از سال 1382 آغاز نموده است. اين مجموعه تلاش دارد تا با تحت پوشش قرار دادن کليه خدمات مرتبط به شکل تخصصي و با کيفيت بالا و با بهره گيري از جديدترين تکنولوژي هاي روز دنيا؛سطح مطلوبي از رضايت خاطر و آرامش خيال را در مشتريان خود ايجاد نمايد.

 گستردگي و تنوع خدمات مرتبط با برگزاري همايش ها و کنگره ها در سطوح و بخشهاي مختلف و نياز به مشارکت کارشناسان در زمينه هاي تخصصي متفاوت همواره باعث تشويش خاطر مشتريان است و اجراي صحيح و بي عيب کارها در سه محدوده زماني قبل، حين و پس از برگزاري همايش ها دغدغه اصلي برگزارکنندگان را به خود اختصاص مي دهد.

همايش سازان نوين با اطلاع کامل از کليه روال هاي برنامه ريزي/اجرايي در برگزاري کنگره ها و همايش ها و با در اختيار داشتن تيم هاي مجرب کارشناسي در بخش هاي مختلف مي کوشد تا نگراني هاي مشتريان را به حد اقل رسانده و با تاکيد بر افزايش کيفيت ارائه خدمات، تجربه اي خوشايند از برنامه را در ذهن برگزارکنندگان، شرکت کنندگان و شرکت هاي حاضر در نمايشگاه ها به يادگار گذارد.

نظرات