کنفرانس و نمایشگاه بین المللی خودرو, CNG و سوخت های جایگزین

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی خودرو, CNG و سوخت های جایگزین

اهداف كنفرانس:

-   بررسي فرصتها و تهديدهاي توسعه زيرساختهاي استفاده از سوختهاي جايگزين

-   معرفي فناوريهاي نوين صنعت حمل و نقل

-    بررسي چالشها و راهكارهاي توسعه زيرساختهاي استفاده از سوختهاي جايگزين در كشور

-   بحث و تبادل نظر در خصوص ساز و كار علمي و اجرايي توسعه سوختهاي جايگزين

-    تدوين بيانيه پاياني كنفرانس به عنوان پيشنويس سند راهبردي و اجرايي توسعه زيرساخت-هاي استفاده از سوختهاي جايگزين در كشور

 

 

 

محورهاي كنفرانس:

فرصت ­ها و چالش ­هاي ساختاري و قانوني

- تحليل قوانين و مقررات موجود در راستاي گسترش استفاده از سوخت­ هاي جايگزين

- سياست­ هاي حمايتي و تشويقي دولت براي حذف تدريجي سوخت­ هاي فسيلي و به­ كارگيري سوخت­ هاي جايگزين

- راهكارهاي تشويق سرمايه­ گذاران داخلي و خارجي به سرمايه­ گذاري در اين صنعت

فناوري­ هاي توليد، بهره­ برداري و نگهداشت خودرو و سوخت­ هاي جايگزين

- امكان‏ سنجي فني ايجاد و توسعه خودرو و سوخت­ هاي جايگزين

- معرفي آخرين يافته­ هاي ايران و جهان در زمينه خودرو و سوخت­ هاي جايگزين

- سازوكار بازرسي فني خودرو و انواع سيستم ­هاي عرضه سوخت

- بررسي شاخص­ هاي ارزيابي كمي و كيفي سوخت­ هاي جايگزين با توجه به اقليم­ هاي مختلف كشور و مقايسه مزايا و معايب انواع سوخت­ هاي جايگزين

- بررسي اجراي طرح ملي CNG در دهه گذشته و هزينه­ هاي تعمير و نگهداشت

تبيين نقش استفاده از سوخت­ هاي جايگزين در تحقق اهداف كلان كشور

- بررسي تأثير استفاده از انواع سوخت­ هاي جايگزين بر كاهش آلاينده ­ها و ضرايب انتشار آنها

- بررسي دلايل عدم توفيق طرح خروج خودروهاي فرسوده در كاهش ميزان آلودگي هوا

- امكا ن­سنجي اقتصادي استفاده از سوخت ­هاي جايگزين

- نقش توسعه انواع سوخت­ هاي جايگزين در كاهش قاچاق فرآورده­ هاي نفتي

- بررسي ظرفيت­ هاي موجود در اين صنعت به­ منظور درآمدزايي در سطح ملي (حاصل از صادرات)

- صرفه­ جويي ارزي ناشي از استفاده از سوخت­ هاي جايگزين در مقايسه با سوخت­ هاي متداول

- ارزيابي هزينه­ هاي سرمايه‌گذاري، بهره ­برداري و درآمد‌هاي مرتبط با راه ­اندازي واحد‌هاي توليد سوخت­ هاي جايگزين

- افق­ هاي آينده دسترسي به سوخت­ هاي فسيلي مرسوم و اهميت استفاده از سوخت­ هاي جايگزين در امنيت انرژي كشور

نظرات