دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران

دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران

محورهاي همايش:

ـ طرح جامع نورپردازي شهري

ـ نور و كيفيت هاي محيطي

ـ نورپردازي پارك ها، فضاهاي سبز، ساحل و كناره

ـ نورپردازي معابر، مسيرها، تونل و ميادين

ـ نورپردازي اماكن عمومي (ادارات، بيمارستانها، فضاهاي آموزشي، موزه  و ...)

ـ نورپردازي بناهاي باارزش و تاريخي

ـ طراحي با نور روز

ـ نورپردازي و هنر همگاني

ـ نور و صوت

ـ نور و سلامتي

ـ نورپردازي و بازاريابي

ـ تجهيزات و نوآوري ها

ـ روشنايي در شرايط اضطراري

ـ روشنايي و نورپردازي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

نظرات