دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

 

دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار با همت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان و با هدف برقراري ارتباط بين پژوهشگران و انديش‌ورزان اين حوزه در روزهاي 23 و 24 مهرماه 1393 در شهر زيباي اصفهان برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي همايش:

- لجستيك و مديريت زنجيره تأمين

- مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل توليد

- مديريت، برنامه‌ريزي، و كنترل پروژه

- مديريت، برنامه‌ريزي، و كنترل كيفيت، 

- برنامه‌ريزي و كنترل موجوديها، انبارداري، و حمل و نقل مواد

- قابليت اطمينان و مديريت نگهداري و تعميرات

- مدلسازي كاربردي رياضي، و تحقيق در عمليات

- داده‌كاوي، مديريت دانش و هوش مصنوعي

- مدلهاي تصميم‌گيري و پيش‌بيني

- طراحي سيستمهاي توليدي نوين

- مهندسي عوامل انساني، ايمني، و بهداشت صنعتي

- آموزش مهندسي

- مديريت منابع انساني 

- مهندسي ارزش و مديريت پايدار

- فناوري اطلاعات و مديريت پايدار

- خلاقيت، كارآفريني و توسعه پايدار

- بهره‌وري منابع و رشد اقتصادي در مديريت پايدار

- مديريت استراتژيك و مديريت پايدار

- مديريت انرژي و مديريت پايدار

- مديريت پايدار و اقتصاد مقاومتي

نظرات