کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی

کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی

محورهاي همايش:

- استرس و اضطراب

- آسيب شناسي اختلالات روان تني

- چالش هاي روانشناختي بيماريهاي جسمي مزمن

- روان شناسي باليني در طب

- نقش رسانه ها در سلامت رواني جامعه

- عوامل روانشناختي مرتبط با سوء مصرف مواد
 

نظرات