سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

معرفي همايش

با استعانت از درگاه خداوند متعال و پس از برگزاري موفقيت آميز دو دوره همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي، سومين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود. ويژگي جالب اين همايش دانشجويي اين است كه همه امور توسط دانشجويان مديريت مي‌شود و مسئولين فقط نقش حمايتي و مشورتي دارند. هدف ازاين همايش، هم‌انديشي و هم‌فكري دانشجويان علوم ورزشي با رويكردي كاربردي است. بدون ترديد، حضور اساتيد، دانشجويان و علاقه‌مندان در اين همايش، تاثير زيادي در رشد و ارتقا علوم ورزشي در بين دانشجويان خواهد داشت. لازم به ذكر است سومين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي به همت انجمن علمي دانشجويي علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار مي شود.

 

 

 

محورهاي همايش:

 رفتار حركتي
- يادگيري و كنترل حركتي
- رشد حركتي
- آموزش تربيت بدني
- فيزيولوژي ورزشي
- فيزيولوژي ورزشي كاربردي
- فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
- فيزيولوژي ورزشي محض
- فيزيولوژي ورزشي باليني
- تغذيه ورزشي
مديريت ورزشي
- مديريت بازاريابي در ورزش
- مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
- مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي
- مديريت رسانه هاي ورزشي
- مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
- مديريت رويدادهاي ورزشي
 آسيب شناسي ورزشي
- حركات اصلاحي
- امدادگر ورزشي
- تربيت بدني ويژه
 روانشناسي ورزشي
 بيومكانيك ورزشي

نظرات