کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران

کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران

كنفرانس مصالح و سازه هاي نوين در علم مهندسي عمران چهارشنبه 15 مرداد ماه 1393 در سالن كنفرانسهاي هتل بزرگ چمران در شيراز برگزار مي گردد.

 

محورهاي كنفرانس:

- مهندسي و مديريت ساخت و اجرا

- مهندسي سازه عمراني

- مهندسي ژئوتكنيك

- مهندسي زلزله و بهسازي

- فناوري هاي جديد در مهندسي عمران و تكنيك هاي سازه اي

- اثر زلزله بر سازه هاي ويژه، سازه هاي فضاكار، پل ها، مخازن، سازه هاي بلند
 

نظرات