سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران

سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران

انجمن مهندسين متالور‍‍ژي و انجمن علمي ريخته گري ايران بصورت مشترك و با همكاري دانشگاه ها و صنايع اقدام به برگزاري همايش هاي سالانه در اين زمينه نموده اند.  هشتمين همايش مشترك و سومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي مواد مهندسي و متالورژي با همكاري دانشگاه تربيت مدرس در 27 و 28 آبان ماه 1393 در مركز همايش هاي بين المللي شهيد بهشتي تهران برگزار مي شود.

 

اهداف كنفرانس:

تعاملات عرضه كنندگان و صنايع هدف مواد مهندسي، متالورژي و ريخته گري

 تبادل افكار با اساتيد و متخصصان برجسته جهاني

 آشنايي با آخرين دستاوردها و فناوري‌هاي پيشرفته جهان

 آشنايي با چشم انداز توسعه صنعت مواد مهندسي و متالورژي در ايران و جهان

  معرفي نوآوري هاي كليدي در مواد مهندسي و متالورژي

  آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردهاي مديريتي در صنعت مواد مهندسي و متالورژي

  نقش ايمني و حفاظت از محيط زيست در توسعه پايدار صنعت مواد مهندسي و متالورژي

  معرفي دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، انجمن هاي تخصصي و مهندسين مشاور

  معرفي توليدكنندگان و تأمين كنندگان برتر تجهيزات، مواد اوليه و خدمات مواد مهندسي و متالورژي

 

 

محورهاي كنفرانس:

مشخصه يابي مواد
– مشخصه يابي فيزيكي، شيميايي و ساختاري
– مشخصه يابي مكانيكي
– تغييرفرم، آسيب، خستگي وشكست در مواد 3rd
– رفتار ديناميكي مواد
– ميكروسكوپ الكتروني و طيف سنجي
– پراش و پراكندگي پرتو ايكس و نوترون
– ميكروسكوپ و طيف سنجي پروب روبشي
– تكنيك هاي تصويربرداري
ساخت و توليد، مباحث صنعتي، فنون اندازه گيري و استانداردها
– طراحي، مهندسي و ساخت و توليد به كمك كامپيوتر
– ريخته گري و انجماد
– فرآيندهاي مدلسازي دقيق
– جوشكاري و فرآيندهاي اتصال
– فرآيندهاي شكل دهي مكانيكي
– متالورژي پودر
– عمليات حرارتي
– فرآيندهاي برشكاري و ماشينكاري
– آزمون هاي غيرمخرب
– ساخت و توليد به كمك ليزر
 علم و مهندسي سطح
– پوشش ها و لايه هاي نازك
– پوشش هاي تريبولوژيكي: مقاوم در برابر سايش
– پوشش هاي سخت و فوق سخت
– خوردگي و حفاظت در دماي بالا
– كاتاليست ها
– الكتروشيمي
– عمليات سطحي: توپوگرافي و بافت نگاري
 علم و مهندسي مواد محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي)
– مدلسازي نمودار فازي، ترموديناميك و سينتيك محاسباتي
– اصول و مدلسازي فراوري مواد
– استحاله فازي و تغييرات ريزساختاري
– مدلسازي مواد در مقياس هاي طولي مختلف
 طراحي و توليد مواد پيشرفته
– مواد نيمه هادي و الكترونيكي
– اپتيك و اپتوالكترونيك
– تجهيزات و مواد فوتونيك
– مواد نورگسيل
– مواد پيشرفته براي كاربردهاي دما بالا
– مواد و سيستم هاي هوشمند
– فلزات و آلياژهاي سبك
– مواد كامپوزيتي و هيبريدي
– فلزات پيشرفته
– پليمرهاي پيشرفته
– سراميك هاي پيشرفته و مواد شيشه اي
– مواد آمورف و نامنظم
– استحاله فازي و تغييرات ريزساختاري
– زيست مواد
– مواد مورد استفاده در پيل هاي سوختي، باطري ها، انرژي خورشيدي، مواد ترموالكتريكي
 علم و فناوري نانو
– نانومواد شامل نانوذرات، نانوبلورها، نانولوله ها، نانوسيم ها، نانوكامپوزيت ها، مواد نانومتخلخل
– نانوپوشش ها و فيلم هاي نانوساختار
– نانوزيست فناوري و نانو پزشكي
– نانوالكترونيك، اسپينترونيك، نانومغناطيس
– نانواپتيك، نانواپتوالكترونيك، نانوفوتونيك، پلاسمونيك
– نانوفناوري محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي)
– ساخت و توليد در مقياس نانو، مباحث صنعتي، انتقال فناوري، فنون اندازه گيري و استانداردها
 متالورژي استخراجي
– هيدرومتالورژي
– پيرومتالورژي
– الكترومتالورژي
آموزش و انتقال فناوري در مهندسي و علم مواد
– آموزش و اشتغال
– مديريت كارآفريني
– ميراث فرهنگي و مباحث باستان شناسي در علم مواد
– راهبردهاي ارتباط صنعت و دانشگاه
– انتقال فناوري
 مديريت و راهبري در مهندسي مواد
– طراحي صنعتي و چالش هاي ساخت و توليد
– كاربردهاي فناوري اطلاعات در بنگاه هاي اقتصادي ساخت و توليد
– سامانه هاي ساخت و توليد هوشمند
– مديريت ساخت و توليد و مديريت دانش
– الگوهاي جديد براي مديريت فناوري، راهبردهاي كسب و كار

 

نظرات