نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی

نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی

خانه مطبوعات آذربايجان شرقي با همكاري شركت ساربانان گردشگري تبريز  اولين سمينار علمي تخصصي جاذبه ها و دافعه هاي گردشگري آذربايجان شرقي را برگزار مي نمايد.

 

اهداف سمينار:
فراهم آوردن بستري مناسب به منظور ارائه نظريه هاي علمي و تخصصي  ويژه نقاط ضعف و قوت صنعت توريسم استان و ارائه راهكارهاي قابل اجرا جهت اصلاح و يا تحكيم آن موارد  و شناسايي جاذبه هاي گردشگري و تلاش براي توسعه و ترويج نقاط قوت آنها ، و نيز بررسي و ارائه شيوه هاي اساسي و عملياتي براي اصلاح دافعه هاي گردشگري در آذربايجان شرقي

 

 

محورهاي سمينار:
- بررسي راهكارهاي تحقق اهداف شعار سال " فرهنگ و اقتصاد " در حوزه گردشگري
- نقش رسانه و اينترنت ، و تاثيرات آن ها در صنعت گردشگري
- نقش فرهنگ و رفتار شهروندي در جذب و دفع گردشگر
- اثرات زيرساخت هاي شهري در صنعت توريسم
- تاثيرات محيط زيست ، اماكن تاريخي در توسعه صنعت توريسم
- تاثيرات امنيت شهري و بسترهاي قانوني در جذب گردشگر
- نقش كيفيت اسكان ، حمل و نقل عمومي ، بهداشت شهري در توسعه صنعت توريسم
- نقش هنر و صنايع دستي در جذب گردشگران داخلي و خارجي
- توريست سلامت و راهكارهاي جديد مديريت گردشگران سلامت
- رابطه اقتصاد مقاومتي با اقتصاد مبتني بر صنعت گردشگري
- نقش راهنماي گردشگري در توسعه و ترويج گردشگري استان
- نقش نماد ها و المان هاي شهري در جذب گردشگر
- تاثيرات تعامل و همكاري ادارات ، سازمان ها و مديران در توسعه صنعت گردشگري استان
- تحليل و شناخت محيطي مرتبط با موضوع، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهديدات و فرصت‌هاي گردشگري استان
- نقش ديپلماسي شهري براي ايجاد تعامل در صنعت توريسم و جذب گردشگر از كشورهاي همسايه
- برنامه ها و راهكارهاي قابل اجرا براي ايجاد جاذبه هاي نوين گردشگري در استان

نظرات