سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

اهداف همايش:

- آشنايي دبيران، دانش آموزان، دانشجويان و اساتيد دانشگاه و جامعه با دستاوردهاي  علمي دانشمندان ايراني- اسلامي در طول تاريخ

- احيا و ارتقاي اعتماد به نفس علمي با تشريح نقش ايرانيان مسلمان در پيشبرد علوم تجربي(طبيعيات) در جوامع علمي داخلي و خارجي

- بازتاب نقش علمي ايرانيان در كتابهاي درسي و آموزشي

 

 

محورهاي همايش:

- بررسي فعاليتهاي دانشمندان ايراني - اسلامي در حوزه علوم تجربي

- اهميت روز آمد كردن برخي متون كهن دانشمندان ايراني - اسلامي و بازتاب آن در كتابهاي درسي مدارس و دانشگاهها

- بررسي تاثير دانشمندان ايراني - اسلامي درپيشرفت علوم و فنون در جهان

- نقد و بررسي ديدگاه هاي علمي دانشمندان ايراني - اسلامي

- نگاه نقادانه برعلوم تجربي دانشمندان ايراني - اسلامي و ارتباط آن با علوم نوين

- بررسي فعاليتها و دستاوردهاي دانشمندان ايراني - اسلامي در حوزه علوم فني و مهندسي

- بررسي فعاليتها و دستاوردهاي دانشمندان ايراني - اسلامي در حوزه­هاي علوم نوين

- ارائه دستاوردهاي جديد علمي دانشمندان ايراني درعلوم پيشرفته

نظرات