اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

با استعانت از خداوند متعال براي اولين بار اولين همايش ملي مديريت انرژي هاي نو وپاك  با حمايت موثر اداره كل ميراث فرهنگي،گردشگري وصنايع دستي استان همدان،اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان،اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان همدان،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران،سيويليكا،كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش،ايجادفضاي مناسب جهت گردهمايي محققان،كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي وآخرين دستاوردهاي علمي وتبادل نظر در مورخ پنج شنبه 12شهريور 1393 در همدان برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي همايش

- انرژي خورشيدي 
- انرژي باد
- انرژي زمين گرمايي
- بيوگاز و زيست توده
- پيل هاي سوختي
- انرژي وابسته به آب 
- انرژي هيدروژن 
- سيستم هاي انرژي هيبريد
- مديريت و بهينه سازي انرژي 
- بازيافت انرژي 
- روش هاي ذخيره سازي انرژي 
- اثرات محيط زيستي منابع انرژي تجديد پذير 
- ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و فني منابع انرژي پاك 
- و ساير محورهاي مرتبط با مديريت انرژي هاي نو و پاك

نظرات