اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

مجتمع دانشگاهي مكانيك و هوافضاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر در راستاي رشد و ارتقاي علوم و فن‌آوري پيشرانش هوافضايي كشور و به منظور فراهم نمودن بستري مناسب جهت ارائه دستاورد‌هاي تحقيقاتي و ايجاد ارتباط بين پژوهشگران در داخل و خارج كشور و هماهنگي و همفكري در زمينه‌هاي تحقيقات در علوم وابسته به حوزه پيشرانش هوافضايي، سومين كنفرانس انجمن علمي پيشرانش هوافضايي ايران را با همكاري سازمان صنايع هوايي و سازمان صنايع هوافضا برگزار مي‌نمايد.

 

 

محورهاي كنفرانس:

- سامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي با سيستم گردنده: توربوجت، توربوفن، توربوپراپ و توربوشفت
- سامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي بدون سيستم گردنده: پالس‌جت،رم جت و اسكرم جت
- سامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي مايع، جامد، مركب و ژل
- سامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي الكتريكي، پلاسما، گاز سرد، مگنتوهيدروديناميكي و هسته‌اي

- سامانه‌ها پيشرانش هوافضايي رفت و برگشتي

- سامانه‌هاي ميكروپيرانش و نانو پيرانش هوافضايي
- سوخت و احتراق و آلاينده‌هاي سيستم‌هاي پيشرانش هوافضايي
- مباني و كاربرد طراحي و تحليل، آيروديناميك و آيروآكوستيك، ديناميك و ارتعاشات سازه، سيستم‌هاي كنترل و عملكرد، انتقال حرارت و ترموديناميك سامانه‌ها و زيرسامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي
- يكپارچه‌سازي سامانه‌ها و زيرسامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي

- مواد، متالوژي و فناوري ساخت سامانه‌ها و زيرسامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي

- آزمون، بازرسي، پايش و عيب‌يابي قطعات و مجموعه‌ها و اسمبلي سامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي

- روش‌ها و مكانيزم‌ها در طراحي، بهينه‌سازي، فناوري ساخت، آزمون، عملكرد و اندازه‌گيري مشخصه‌هاي سامانه‌ها و زيرسامانه‌هاي پيشرانش هوافضايي

 

نظرات