ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

محورهاي كنفرانس:

 - قدرت

- كنترل

-  الكترونيك

- مخابرات

- مكاترونيك

- مهندسي پزشكي-كامپيوتر

- آموزش مجازي و آي تي

نظرات