همایش بین المللی مدیریت

همایش بین المللی مدیریت

اهداف همايش:
- ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوري در تصميم ­گيري­ها و سياست­ گذاري­ها
- ارتقاء فرهنگ سياست گذاران عالي و مديران ارشد نسبت به روشها و فرايندهاي نوين مديريتي
- معرفي نوآوري­هاي دانش مديريت و تبادل ديدگاه­ها
- معرفي دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه مديريت
- تبادل اطلاعات بين اساتيد و دانشجويان و مديران صنايع و سازمانهاي اجرايي
- بررسي حوزه­هاي اولويت­­دار استراتژيك در رشد و توسعه سازمان­ها
- شناسايي و معرفي دانش پژوهان و دانشجويان برتر در حوزه مديريت

 

محورهاي همايش :

مباني نظري، مفاهيم  و راهبردها

- مديريت استراتژيك، رهبري و تحول

- مديريت استراتژيك، روش ها و ساختارها

- مديريت تحول، نوآوري و خلق تكنولوژي

- مديريت تحقيق، توسعه، انتقال و آينده پژوهي تكنولوژي

- مديرت آموزش و راهبردهاي آموزشي

- چالش هاي سازماني در مديريت

- تفكر سيستمي و نوآوري در مديريت

- موانع تفكر سيستمي، چالش ها و پيشبرنده ها

- آينده­پژوهي و تفكر سيستمي

- مديريت ريسك و پدافند غير عامل

- مديريت فرآيند ها و معماري سازماني

- مالكيت فكري و مديريت دانش

مديريت فرهنگي و فرهنگ سازمان

- پيوست فرهنگي، برنامه ها و طرح هاي توسعه اي

- ارزش هاي اخلاقي و توسعه سازماني

- اخلاق و فرهنگ سازماني

- فرهنگ و اخلاق  در سيستم هاي مديريت اطلاعاتي

- مديريت توسعه و تحول سازماني و روانشناسي منابع انساني

- متغيرهاي استراتژيك سازماني(انساني، اجتماعي، ساختاري)

- آموزش سرمايه انساني در بهره وري، بهبود كيفيت و فرهنگ كار

- سكوت سازماني

مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي

- مديريت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري
- مديريت بودجه و بودجه ريزي
- مديريت مالي
- حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
- ماليات و مديريت درآمد

مديريت اطلاعات

- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
- مديريت ديناميك، سيستم ها و ابزارها    
- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و سيستم هاي اتوماسيون
- نظام اطلاعات جغرافيايي(GIS) و سيستم هاي اطلاعاتي
- يكپارچه سازي استراتژي هاي فناوري و كسب و كار
- سيستم هاي اطلاعاتي و كسب و كار
- مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
- مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه
- انتقال فناوري و بومي سازي دانش
- فناوري اطلاعات و ارتباطات
- فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي
- اتحاد استراتژيك و موفقيت سازماني

حقوق و مديريت :

- حقوق بازرگانان و قراردادهاي بازرگاني
- سازمان هاي تجاري و كنوانسيون بين المللي
- حقوق حمل و نقل و ترانزيت بين المللي
- سازمانها و بازارهاي پولي و مالي بين المللي

مديريت صنعتي و اجرايي :

- مديريت اجرايي و طرح هاي توسعه
- انتقال و توسعه تكنولوژي
- مديريت توليد و مدل هاي تصميم گيري
- مديريت جهانگردي، گردشگري و بازاريابي خدمات
- مديريت شهري و برنامه ريزي منطقه اي
- مديريت حمل و نقل و بازارهاي بين المللي
- اقتصاد و برنامه ريزي  شهري
- مديريت حمل و نقل شهري، آلودگي، انرژي
- مديريت بحران و سازمانها
- مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و وابستگي هاي صنعتي و اقتصادي
- مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار
- اقتصاد محيط زيست و توسعه پايدار
- تجارت الكترونيك و اقتصاد ديجيتالي
- مديريت بهره وري
-  مديريت كيفيت
- شاخص ها و استراتژي هاي بهره وري

مديريت بازرگاني ، مديريت بيمه و بازاريابي

- مديريت صادرات و واردات و شبكه هاي  بين المللي
- مديريت بيمه، خدمات و خطرات
- مديريت ريسك و بيمه در فعاليتهاي مالي اقتصادي
- مديريت بازاريابي
- مديريت طراحي محصول، تبليغ، تامين و شبكه توزيع
- مديريت عمليات رواني، تبليغات و ضد تبليغ در بحران
- مديريت رسانه و ارتباطات
- مديريت ارتباطات جهاني و حقوق بين المللي ارتباط جمعي
- خدمات پس از فروش در مديريت ارتباط با مشتري
- مديريت ارتباط با مشتريان
- بازاريابي و تبليغات استراتژيك
- مدل هاي كسب وكار

مديريت اسلامي

- مديريت اسلامي، نظريه ها و تجارب موافق
- رهبري و مديريت اسلامي
- مديريت اسلامي، ساختار سازماني و منابع انساني
- مديريت اسلامي و ارتقاي فرهنگي
- سبك‌ها و شيوه‌هاي مديريتي در ارتقاي فرهنگي خانواده
- الگوهاي مبتني بر سيره‌ي نبوي و اهل بيت (ع) در ارتقاي فرهنگي
- مديريت اسلامي و نهادهاي حمايتي
- مديريت اسلامي و همبستگي اجتماعي
- مديريت اسلامي و ظرفيت‌ساز‌ي‌هاي مالي و اقتصادي
- الگوهاي اسلامي و شيوه‌هاي تأمين مالي خرد (مايحتاج زندگي، مسكن، ازدواج، درمان و تحصيل) نيازمندان
- الگوها و شيوه‌هاي جديد بهره‌برداري از نهادهاي وقف، صدقات، قرض الحسنه و...

كارآفريني

- كارآفريني و نوآوري استراتژيك
- فرهنگ كارآفريني
- كارآفريني فرهنگي
- پيش نيازهاي كارآفريني
- مديريت كارآفريني و نيازهاي اجتماعي كارآفرينان
- كارآفريني فردي،سازماني، اجتماعي
- كسب و كار جديد
- كارآفريني فناورانه
- هدايت و رهبري در كارآفريني
- توسعه فرهنگ نوآوري و كارآفريني در سازمان ها
- موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
- چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين
- مديريت نوآوري در شركت هاي چند مليتي

مديريت سبز
- فناوري هاي سبز در مديريت
- كارآفريني سبز
- بازاريابي سبز
- زنجيره تامين سبز
- مديريت سبز
- نوآوري سبز
- آينده‌گرايي و انرژي با رويكرد سبز
- انرژي‌هاي نوين و تجديدپذير
- اقتصاد زيست‌محيطي
- اقتصاد و مديريت انرژي
- منطقه سبز و شهر پايدار
- مديريت محصول سبز

مديريت سرمايه انساني
- مديريت كاركنان دانشور
- مديريت استراتژيك منابع انساني
- مديريت منابع انساني الكترونيك
- توسعه منابع انساني در گذر از بحران هاي مديريتي و سازماني
- جذب نيروهاي حرفه اي در سازمان ها، مزيت­ها و چالش­ها
- شايسته گزيني و شايسته پروري
- بهره وري سرمايه هاي انساني در سازمانها
- مديريت منابع انساني و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها
- مديريت عملكرد منابع انساني
- نوآوري فردي وسازماني در توسعه منابع انساني
- اثربخشي فعاليت هاي منابع انساني
- بهينه كاوي، تجارب ‌و‌ الگوهاي موفق سازماني در فعاليتهاي منابع انساني
- مديريت منابع انساني در شركت هاي هولدينگ

مديريت استراتژيك

- تفكر استراتژيك
- آينده نگاري و آينده پژوهي
- مديريت استراتژيك سازمانهاي هولدينگ
- مديريت استراتژيك دانش
- مديريت استراتژيك بازار
- مديريت استراتژيك برند
- مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات
- مديريت استراتژيك پروژه
- مديريت پيمانهاي استراتژيك
- مديريت استرتژيك ريسك
- جاري سازي (پياده سازي) استراتژي و همسوسازي استراتژيك
- كنترل استراتژيك و كنترل استراتژي
- مديريت استراتژيك و عملكرد
- مديريت تحولات استراتژيك
- استراتژي اقيانوس آبي
- مديريت استراتژيك در شرايط بحران و ركود
- تصميم گيري و برنامه ريزي استراتژيك در شرايط عدم قطعيت
- مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي
- آمادگي استراتژيك
- نوآوري استراتژي

مسئوليت اجتماعي

- سازمان هاي غير دولتي
- روابط دولت و بخش خصوصي
- الگوهاي اخلاق حرفه‌اي
- مسئوليت پذيري در سازمانها
- فرهنگ و مسئوليت اجتماعي
- مسئوليت اجتماعي سازمانها و جامعه
- اخلاق زيستي و مسئوليت اجتماعي

محور آزاد

- مطالعات و تحقيقات علمي در حوزه مديريت در تمامي گرايش هاي مديريت

نظرات