پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی

پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی

محورهاي همايش:

 

Historic Urban Landscape (HUL)

Contemporary Urban Cultural Landscape

Future Urban Cultural Landscape

 

Sub-Topics

- Identification, Protection, Restoration, and Integration of Heritage Cultural Landscapes into the Future of Cities

- Tangible and Intangible Values

- Collective Memories

- Genius Loci

- Socio-Economic Impacts

- UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape

- Employing the HUL Tool Groups:

    1. Community Engagement

    2. Knowledge and Planning

    3. Regulatory Systems

    4. Financial Tools

- Urban Cultural Landscapes as an Umbrella to Drive Sustainability

- Urban Development Transformation Challenges

- Integration of Urban Heritage Assets with Future City Growth

- Globalization and Pressure for Increased Homogeneity

- Cultural Diversity and Creativity as an Engine for Vitality

- Urban Interventions Management

- Managing and Innovating for Quality of Daily Life and Tourist Visits

- Innovative Management Approaches

- Climate Change Impacts

- Disaster Impact Management

- Infrastructure Planning

نظرات