نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی

نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی

محورهاي همايش:

 كاربرد بيوتكنولوژي در فرآوري و نگهداري مواد غذايي
- فناوريهاي نوين در صنايع غذايي (فرآيندهاي غشايي ، نانوتكنولوژي ، فشار بالا و فراصوت ، ...)
- روشهاي نگهداري مواد غذايي
- توليد مواد غذايي فراسودمند و رژيمي
- كاربرد ضايعات مواد غذايي
- مهندسي فرايند در صنايع غذايي
- افزايش بهره وري در صنايع غذايي
- بهينه سازي روشهاي توليد مواد غذايي
- كنترل كيفيت در صنايع غذايي
- بهداشت مواد غذايي قبل و حين توليد ، توزيع و مصرف
- سموم و تركيبات ضد تغذيه اي در مواد غذايي
- نقش تغذيه در سلامت جامعه

 

 

نظرات