سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

محورهاي همايش:

 - روش هاي نوين فرآوري
- روش هاي نوين پايش كيفيت
- زيست فن آوري
- ايمني غذايي
- مدل سازي و بهينه سازي فرآيندها
-نانو فن آوري
- ريزپوشاني
- فرآوري پس ماندهاي كشاورزي
- محصولات غذايي بومي
- غذا از ديدگاه اسلام
- نقش سيستم هاي مديريتي در ارتقاء سلامت غذايي
- نقش سيستم تكنولوژي اطلاعات در توسعه صنعت غذا
- ارتباط غذا و سلامت رواني
 

نظرات