همایش منطقه ای بهینه سازی ارتباطات سیار در شبکه های سیار موردی و مدیریت مکان

همایش منطقه ای بهینه سازی ارتباطات سیار در شبکه های سیار موردی و مدیریت مکان

محورهاي همايش:

- شبكه هاي سيار موردي
- شبكه هاي سنسور بيسيم
- سيستم هاي توزيع شده
- سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم
- تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
- امنيت شبكه هاي كامپيوتري
- مهندسي وب
- داده كاوي و خوشه بندي اسناد XML
- شبكه هاي كامپيوتري
- مهندسي نرم افزار
- محاسبات فازي

 

 

 

دبير اجرايي: آزاد شجاعي
دبير علمي: امجد عثماني

نظرات