همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق

همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق

محورهاي همايش:


- آموزه هاي ديني و طلاق
- خانواده ، مهارت هاي زندگي و طلاق
- فرهنگ و طلاق
- علل و پيامد هاي روانشناختي طلاق
- علل و پيامدهاي اجتماعي طلاق
- نقش رسانه ها و طلاق
- مدرنيته و طلاق
- قوانين موضوعه و طلاق
- علل و پيامدهاي طلاق در شهرستان سقز

 

 

 

دبيران علمي همايش:
بهاالدين رحماني
رزگار محمدي

دبير اجرايي: دكتر محمد سالار ترخاني

نظرات