اولین همایش ملی قنات و قنات داری

اولین همایش ملی قنات و قنات داری

محورهاي همايش:

 - ارزيابي نظام هاي سنتي و نوين بهره برداري، مسائل حقوقي و شرعي
- مهندسي(هيدروليك، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي)
- محيط زيست، خود پالايي و كيفيت آب
- نقش تاريخي و فرهنگي به عنوان گنجينه ي آب
- روش هاي تغذيه ي سفره هاي آب زير زميني و احياي قنوات
- روش هاي نگه داري، مديريت و اقتصاد

 

دبير علمي همايش: دكتر محسن پوررضا بيلندي

نظرات