دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار

دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار

حفاظت، بهره برداري و مديريت پايدار از منابع آبخيز به منظور تامين نيازهاي نسل حاضر و حفظ اين منابع براي نسل‌هاي آتي،  از اولويت‌هاي اساسي مي‌باشد. عدم بهره برداري صحيح از منابع آبخيز، باعث بر هم خوردن تعادل زيست بوم‌ها گرديده كه بروز انواع مختلف بلايا از جمله سيل، خشكسالي، طوفانهاي گرد و غبار و... را بدنبال دارد.  امروزه با گسترش روند شهرسازي و تغيير در كاربري‌هاي طبيعي به محيط‌هاي مصنوعي و دست ساخت، شاهد ايجاد محيطهائي با رفتارهاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي متفاوت مي‌باشيم .در اين ميان آبخيزداري بعنوان علم مديريت جامع آبخيزها مي‌تواند راهكارهاي بهره برداري و مديريت پايدار از منابع آبخيز را طراحي و تدوين نمايد. در اين راستا انجمن آبخيزداري ايران و دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه بيرجند دهمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري با محوريت آبخيزداري سازگار  را در 29 و 30بهمن ماه سال 1393در شهرستان بيرجند برگزار خواهد نمود.

 

 

 

محورهاي همايش:

- اقدامات مديريتي مناسب در مقابله با فرسايش خاك، رسوب و سيل
- تغيير اقليم، تاثيرات زيست محيطي و مديريت حوزه هاي آبخيز
- ارزيابي عملكرد پروژه هاي آبخيزداري بر منابع آب، خاك، گياه و انسان در آبخيز ها
- مدل سازي و روش هاي نوين در مديريت منابع آب، خاك و گياه در آبخيزها
- مشاركت مردم در برنامه ريزي و مديريت جامع حوزه هاي آبخيز

 

 

 

دبير علمي : دكتر هادي معماريان
دبير اجرايي : دكتر شعله قلاسي مود

نظرات