سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

با توجه به اهميت كم آبي در مناطق خشك و نيمه خشك سومين همايش بين المللي سامانه ­هاي سطوح آبگير باران در تاريخ­ 29 و 30 بهمن ماه 1393 در دانشگاه بيرجند برگزار مي گردد.

 


محورهاي همايش:

- بهره برداري سيلاب
- مسائل اقتصادي و اجتماعي و بهره وري آب
- مديرت كم آبي( شهري و روستايي)
- انواع سامانه هاي سطوح آبگير باران
- مسائل زيست محيطي و كيفيت آب
- فرهنگ سازي دانش بومي و روش هاي سنتي
- دانش بومي و سيستم هاي سنتي
- روش هاي نوين و بومي سازي

 

 

 

دبير علمي : دكتر علي شهيدي
دبير اجرايي : دكتر يوسف رمضاني

نظرات